Privacy verklaring

Maykel Leijsten Computers, gevestigd aan De Es 6 5976 PG Kronenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mlcomputers.nl

De Es 6

5976 PG Kronenberg

Tel: +31647661842

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maykel Leijsten Computers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maykel Leijsten Computers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

-  Maykel Leijsten Computers volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- Maykel Leijsten Computers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maykel Leijsten Computers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maykel Leijsten Computers) tussen zit. Maykel Leijsten Computers gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- MKboek           : Voor het verwerken van onze klantenadministratie, facturatie en kas of bank boekingen

- Windows computers voor de afhandeling hiervan volledig beschermd met firewalls

- Linux Server  : Voor webhosting van onze eigen server als zowel die van onze klanten waarin ook e-mail en eventuele back-up.

- Ingram cloud  : Voor het aanvragen en verwerken van onze klanten met behoefte aan Office 365 of onedrive abonnementen en exchange

- Coreftp             : Voor het verbinden en kunnen bijwerken van websites van klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maykel Leijsten Computers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens en adressen worden blijvend opgeslagen in ons boekhoudsysteem aangezien wij deze nodig hebben voor facturatie.

- Wachtwoorden en ftp gegevens worden door ons opgeslagen in ons ftp programma Coreftp en in de mail deze worden blijvend bewaard aangezien we hiermee de websites bijhouden van klanten.

- Wachtwoorden van e-mail op onze hostingserver worden aan de klant verstrekt en zijn hierna bij ons niet meer zichtbaar en alleen aan te passen uit veiligheidsredenen. Tevens kunnen klanten deze zelf na wens aanpassen.

- Wachtwoorden van Office365 zijn bij ons in de mail opgeslagen en worden per klant in een map bewaard. Als de klant deze zelf aanpast zijn ze niet meer bekend bij ons. Wel hebben we een hoofdlogin om deze in nood alsnog aan te passen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maykel Leijsten Computers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maykel Leijsten Computers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maykel Leijsten Computers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maykel Leijsten Computers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Maykel Leijsten Computers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maykel Leijsten Computers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Maykel Leijsten Computers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Al onze eigen systemen zijn voorzien van de beste virusscanners en firewalls van eset NOD32 Nederland.

- Onze website is SSL beveiligd dit kunt u zien aan de https die voor onze website staat..

- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

- Onze webserver is beveiligd met firewalls en scanners waarbij onze klanten mails op spam worden gecontroleerd maar ook de uitgaande mails van klanten worden gecontroleerd naar de buitenwereld op spam en virussen.

- Bij verkeerd gebruik van onze webserver zal deze automatisch uw IP blokkeren uit veiligheidsmaatregelen.

- Van onze websites van klanten en de mail die op onze server staat wordt 3 keer per week en 1 keer maandelijks een backup gemaakt extern op een beveiligde NAS inpandig bij ons op kantoor. Bij een eventuele calamiteit op de webserver hebben we altijd een recente backup tot beschikking.